Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN  RIÊNG TƯ

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

1.1 Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
1.2 Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng;
1.3 Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến mạng xã hội và dịch vụ của chúng tôi;
1.4 Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;
1.5 Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống ;
1.6 Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;
1.7 Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;

2. Phạm vi thu thập Thông tin cá nhân

2.1. Loại thông tin thu thập
- Thông tin cá nhân;
- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
2.2. Nội dung thông tin thu thập
- Họ và tên;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
- Số điện thoại, địa chỉ email.
Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên của Mạng xã hội (Acount). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

3. Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội Eranet.vn thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Phạm vi thu thập Thông tin cá nhân nêu trên thông qua form Đăng ký thành viên được cung cấp công khai khi người dùng đăng ký Mạng xã hội Eranet.vn.

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Mạng xã hội  Eranet.vn sẽ Lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mạng xã hội Eranet.vn.

5. Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập

5.1 Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên Mạng xã hội. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của Mạng xã hội Eranet.vn.
5.2 Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH NHỊP SỐNG ĐA PHƯƠNG TIỆN.
+ Trụ sở: 114 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
+ Điện thoại: 0966.226.511
+ Email: eranet.vn@gmail.com 

7. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của Mạng xã hội Eranet.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Mạng xã hội Eranet.vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. 
Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng khác và Mạng xã hội Eranet.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. 
Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin khi cơ quan thực thi pháp luật có yêu cầu.
Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

8. Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội

Chúng tôi công khai Bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ này trên trang chủ để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Mạng xã hội Eranet.vn.
Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của người sử dụng Mạng xã hội không bị đánh cắp.

BQT - Mạng xã hội ERAnet