Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) muốn phát hành 4.500 tỉ đồng trái phiếu
Trần Hoàng
04/04/2023
Bài viết: 218
Bình luận: 0

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII - sàn HoSE) vừa trình cổ đông kế hoạch phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi, giá trị gần 4.500 tỉ đồng.

Gói thứ nhất phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị hơn 2.522 tỉ đồng, giá phát hành tương đương với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi ba tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Theo lãnh đạo CII, trong tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỉ đồng, CII sẽ dùng tối đa 2.400 tỉ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành.
Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỉ đồng.

Gói thứ hai, CII dự kiến phát hành hơn 1.977,7 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20 : 1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Thời gian phát hành không quá 24 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 phê chuẩn.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ ba tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỉ đồng, CII sẽ dùng 500 tỉ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.

Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỉ đồng.

Theo CII, với việc huy động thành công hai đợt trái phiếu chuyển đổi này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức ba tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quần đạt hơn 15%/năm, thanh thoán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi.

Theo CII, năm 2020, công ty đã phát hành trái phiếu chuyển đổi CII42013 cho cổ đông hiện hữu với giá chuyển đổi cơ sở ban đầu là 21.494 đồng.

Tuy nhiên thị trường chứng khoán có nhiều biến động theo chiều hướng xấu nên CII nhận định giá chuyển đổi này không còn phù hợp. Đồng thời CII cũng sắp trả cổ tức cho cổ đông, phát hành lượng lớn trái phiếu. Do đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu đổi. Cụ thể, giá chuyển đổi của trái phiếu mã CII42013 được áp dụng từ đợt 6 trở đi sẽ là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

CII đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua CTCP Đầu tư Cầu Đường CH (CII B&R). Tinh đến 31-12-2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của II và CII B&R là 9.277 tỉ đồng và vốn vay là 11.567 tỉ đồng.

Các dự án BOT hiện nay đều có chung các đặc điểm như được Chính phủ đảm bảo lợi nhuận theo tỷ suất cố định tính trên vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án. Lợi nhuận chưa thu hồi của năm nay sẽ được gộp vào vốn gốc chủ sở hữu để tính lợi nhuận cho năm sau (lãi kép theo năm).

Lãi vay của dự án được tính theo số dư nợ ngân hàng còn lại của dự án, với lãi suất được thả nổi theo lãi suất thực tế phát sinh hàng năm. Thời gian thu hồi vốn dài (thông thường trên 10 năm). Dòng tiền ròng tăng theo thời gian do điều chính tăng giá về thu phí, và tăng trưởng lưu lượng phương liên giao thông mỗi năm.

Dự án chỉ kết thúc thu phí và chuyển giao cho Nhà Nước sau khi đã hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay ngân hàng; thu hồi lợi nhuận của chủ sở hữu; và hoàn trả đầy đủ vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào dự án. Theo lãnh đạo CII, CII và CII B&R chắc chắn sẽ thu hồi được vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đầu tư trong các dự án BOT của Công ty.

Đặc thù quan trọng nhất là, theo nguyên tắc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các khoản vay liên quan đến dự án BOT hiện nay, các tổ chức thì dụng có quyền ưu tiên thu trước gốc và lãi vay từ dòng tiền rộng của dự án trước khi công ty dự án hoàn trả lợi nhuận và vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư.

Ban lãnh đạo công ty đánh giá nguồn thu của CII và CII B&R từ các dự án BOT đang có đặc điểm là vốn và lợi nhuận đầu tư được thu hồi chủ yếu vào cuối chu kỳ dự án; và số tiền thu được ở giai đoạn cuối dự án là rất lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn từ các dự án BOT cũng như hạn chế tài trợ mới cho các dự án BOT của CII và CII B&R. Do đó, với việc tái cấu trúc các khoản nợ bằng hai gói trái phiếu chuyển đổi, CII đặt mục tiêu sẽ sớm thu hồi vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào các dự án BOT và tạo dòng tiề ổn định để CII thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.
 

Cùng chủ đề
Cựu phi hành gia NASA sắp đến Việt Nam giao lưu tại chuỗi Vietnam Space Week
Sẽ có 2 nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực vũ trụ, gồm ông Michael A. Baker, cựu phi hành gia NASA, và tiến sĩ Josef Schmid, bác sĩ phẫu thuật chuyến b...
Lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN
Tiếp nối thành công của Hội chợ quốc VIFA EXPO 2023 được tổ chức thành công tháng 3-2023, Công ty cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh phối hợp cùng...
Doanh nghiệp lương thực thực phẩm xoay xở xúc tiến bán hàng và tìm đối tác
Ngày 19-5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu Tư TPHCM (ITPC) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TPHCM...
Marvell (Hoa Kỳ) thành lập Trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 16-5, Tập đoàn Công nghệ Marvell (Hoa Kỳ) đã công bố việc thành lập Trung tâm Thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh....
SCG đạt được gần nửa tỷ đô la Mỹ lợi nhuận trong Quý đầu năm 2023
SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý 1/2023 với khoản lợi nhuận đạt 487 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự phục hồi của tất cả các đơn vị k...
Cựu phi hành gia NASA sắp đến Việt Nam giao lưu tại chuỗi Vietnam Space Week
Sẽ có 2 nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực vũ trụ, gồm ông Michael A. Baker, cựu phi hành gia NASA, và tiến sĩ Josef Schmid, bác sĩ phẫu thuật chuyến b...
Lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN
Tiếp nối thành công của Hội chợ quốc VIFA EXPO 2023 được tổ chức thành công tháng 3-2023, Công ty cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh phối hợp cùng...
Doanh nghiệp lương thực thực phẩm xoay xở xúc tiến bán hàng và tìm đối tác
Ngày 19-5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu Tư TPHCM (ITPC) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TPHCM...
Marvell (Hoa Kỳ) thành lập Trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 16-5, Tập đoàn Công nghệ Marvell (Hoa Kỳ) đã công bố việc thành lập Trung tâm Thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh....
SCG đạt được gần nửa tỷ đô la Mỹ lợi nhuận trong Quý đầu năm 2023
SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý 1/2023 với khoản lợi nhuận đạt 487 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự phục hồi của tất cả các đơn vị k...
Để lại bình luận