Nội dung cho từ khóa: # MM Mega Market
Trần Hoàng
06-04-2023 15:47
Trường Đại học Hoa Sen và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy năng lực, thế mạnh và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đôi bên. Bản ghi nhớ thỏa thuận Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hoa Sen và MM Mega Market Việt Nam thông qua việc phối hợp đào tạo kỹ năng hành nghề c...
Đại học Hoa Sen hợp tác cùng MM Mega Market Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực